Ikwileenpoes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen in de teksten of in de afbeeldingen of filmpjes op deze site.

Ikwileenpoes.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Ikwileenpoes.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Ikwileenpoes.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Ikwileenpoes.nl worden gewijzigd of verwijderd.

Teksten op deze site zijn met zorg samengesteld en gebaseerd op diverse betrouwbare gegevens en bronnen. Foto’s of afbeeldingen die bij artikelen en pagina’s zijn geplaatst, zijn privébezit van Ikwileenpoes.nl of zijn aangeleverd door externe partijen bij gastblogs. Deze foto’s en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen na toestemming elders gebruikt worden. De afbeeldingen bij geplaatste filmpjes zijn screenshots uit de betreffende filmpjes. De filmpjes zelf zijn afkomstig van YouTube en zijn geplaatst middels Share -> Embed Video.

Ikwileenpoes.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen/video’s welke op deze website beschikbaar worden gesteld. Bent u ondanks onze zorgvuldige opname van informatie op onze website van mening en kunt u aantonen dat een afbeelding en/of tekst uw intellectueel eigendom is? Neem dan contact met ons op.

Ikwileenpoes.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Ikwileenpoes.nl de toegang tot de webpagina monitoren.